ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 27.03.2020. plkst.16.00)

27.03.2020

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas laikā: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

Informācija par anketu, kura jāparaksta, ierodoties Latvijā, un jāiesniedz LV robežsardzei, pieejama šeit.

 

Papildināts 23.03.

Albānija: no 2020. gada 15. marta visas Albānijas sauszemes robežas ir slēgtas visiem pasažieru pārvadājumiem.

Kravu pārvadājumi ir atļauti, autovadītājiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes.  Robežšķērsošanas punkti Blato un Šepište–Trebište (Debar) (Shepchishte–Trebishte (Debar)) ir slēgti visa veida satiksmei.

Sākot ar 23. martu, Tirānas lidosta aptur visus lidojumus uz un no Vācijas, Šveices, Austrijas un Ungārijas. Tiek nodrošināta minimāla gaisa satiksme ar Stambulu.

Albānijas iedzīvotājiem atļauts atrasties ārpus mājokļiem/mājsaimniecībām no plkst.05.00 līdz 13.00. Mājvietu var pamest tikai gadījumos, ja jāpapildina pārtikas vai medicīnisko preparātu krājumu, kā arī darba vajadzībām. No plkst.13.00 līdz nākošās dienas 5.00 mājvietu var pamest tikai autorizētas personas.

Vietējie un starptautiskie pasažieru pārvadājumi ir aizliegti.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas uz medicīnisku izstrādājumu un preču pārvadājumiem.

 

Papildināts 26.03.

Austrija: Ieviesta robežkontrole ar Itāliju. Autovadītāju veselības stāvoklis tiek sistemātiski uzraudzīts. Līdz 3. aprīlim slēgta vilcienu satiksme ar Itāliju, izņemot kravu pārvadājumus.

Tirolē izdots Rīkojums (vācu valodā), kas ir spēkā līdz 12. aprīlim. Rīkojumā noteikts aizliegums apmeklēt publiskas vietas. Tiek garantētas produktu piegādes un preču aprite.

Rīkojuma trešais paragrāfs nosaka, ka:

iebraukšana un izbraukšana no municipalitātēm, kas atrodas Tirolē, ir aizliegta. Šis nosacījums neattiecas uz piegādēm (piemēram, pārtikas piegādi), kā arī tādu pakalpojumu nodrošināšanu kā ceļu dienesta darbībai nepieciešamiem braucieniem, atkritumu savākšanu u.c.;

atļauti tranzīta pārvadājumi, caurbraucot Tiroles municipalitātes.

20. martā Austrijas sociālo lietu ministrija izdeva jaunu rīkojumu, nosakot aizliegumu Austrijā iebraukt (izmantojot sauszemes robežas) vai šķērsot Austrijas teritoriju tranzītā personām, kuras ierodas no sekojošām valstīm: Itālijas, Šveices, Lihtenšteinas, Vācijas, Ungārijas un Slovēnijas.

Ja persona vēlas iebraukt Austrijas teritorijā, jāuzrāda SRS-CoV-2 medicīniskās apskates sertifikāts, kas aizpildīts vācu, angļu vai itāļu valodā. Sertifikātā norādītajam testa rezultātam jābūt negatīvam. Iebraukšanas brīdī dokuments nedrīkst būt vecāks par četrām dienām.

Šī prasība neattiecas uz kravu pārvadātājiem.

Līdz 2020. gada 3. aprīlim atcelti Austrijā noteiktie braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5t sestdienās un svētdienās. Par atbrīvojuma stāšanos spēkā informētas Itālijas un Bavārijas varasiestādes, lai novērstu sastrēgumu veidošanos robežpārejas punktos.

Starptautiskiem kravu pārvadājumiem virs 7,5t atvērti robežkontroles punkti Klingenbach un Deutschkreutz (Burgenland), lai atvieglotu transporta plūsmu Nickelsdorf robežšķērsošanas punktā.

Dodoties uz vai no Ungārijas, pārvadātājiem jāizmanto sekojoši Austrijas/Ungārijas robežšķērsošanas punkti:

Hegyeshalom / Nickelsdorf;

Sopron / Klingenbach (tranzīta pārvadājumi, kravas transportlīdzekļiem virs 7,5t, atļauti līdz 20. marta plkst.05.00);

Kópháza / Deutschkreutz (tranzīta pārvadājumi, kravas transportlīdzekļiem virs 7,5t, atļauti līdz 20. marta plkst.05.00; kravas transportlīdzekļiem virs 7,5t ar Austrijas vai Ungārijas transportlīdzekļu reģistrācijas numurzīmēm robežu var šķērsot līdz 23. marta plkst.00.00);

Rábafüzes / Heiligenkreuz.

Robežšķērsošanas punkti, kuri jāizmanto, veicot divpusējos Austrijas/Ungārijas kravu pārvadājumus (papildus trīs iepriekš minētajiem robežšķērsošanas punktiem):

Bucsu / Schachendorf;

Koszeg / Rattersdorf;

Rábafüzes / Heiligenkreuz.

Uz visām robežām jārēķinās ar ilgu gaidīšanas laiku: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/ungarn/

Valdība ievieš papildu pasākumus, lai atvieglotu kravas pārvadājumu plūsmu un novērstu sastrēgumu veidošanos. Šie pasākumi ietver pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. Atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr. 561/2006 6. līdz 9. pantā. Atbrīvojumi spēkā no 16. marta līdz 14. aprīlim.

ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 100 stundas.

pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums.

iknedēļas atpūtas perioda prasības samazinātas līdz 9 stundām;

iknedēļas atpūtas periods pēc sešiem secīgiem 24 stundu periodiem.

Sīkāka informācija pieejama normatīvajos aktos.

 

Papildināts 16.03.

Azerbaidžāna: kravu pārvadājumi starp Azerbaidžānu un Irānu ir atļauti. Pasažieru pārvadājumi tiek ierobežoti.

 

Papildināts 26.03.

Baltkrievija: visiem ārvalstu un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri ierodas Baltkrievijas Republikas teritorijā, tiek veikta pastāvīga pastiprināta sanitārā un epidemioloģiskā kontrole.

Cilvēkiem, kuri ierodas no Ķīnas, Irānas, Itālijas, Dienvidkorejas, Singapūras, Taizemes un Japānas), tiek veiktas pārbaudes (pārbaudes rezultāts ir pieejams 12 stundās). Cilvēki, kuri ierodas no iepriekšminētajām valstīm ar elpceļu slimības simptomiem (temperatūra 37,1 ° C, klepus un citi), tiek izolēti un hospitalizēti.

Kravu un pasažieru pārvadājumi nav ierobežoti (jāveic veselības pārbaude un jāaizpilda specializēta forma).

Republikas epidemioloģijas un sabiedrības veselības higiēnas centra tālruņa numurs: +375 (29) 156-85-65 (darba dienās no plks.8.30 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 18.00).

Latvijas valstspiederīgie no Baltkrievijas var atgriezties Latvijā līdz 16. marta plkst.23.59, no 17. marta plkst.00.01 – tikai ar privāto autotransportu.

Baltkrievijas Transporta ministrija, sākot ar 19. marta plkst.00.00, valstī noteikusi 43 atpūtas un ēdināšanas punktus, kā arī transporta uzpildes vietas starptautiskajiem autopārvadātājiem, kas tranzītā šķērso Baltkrieviju, lai izvairītos no COVID-19 izplatības. Karte ar punktiem pieejama šeit.

Baltkrievijas Ministru Padomes preses dienests informē, ka kravas autopārvadātājiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrieviju, jāpārvietojas pa valsts nozīmes autoceļiem, uz kuriem atrodas kāds no 43 atpūtas un degvielas uzpildes punktiem. Apstāšanās laikā vadītāji atpūtas punktu nedrīkst pamest. Vadītājiem, kuri veic tranzīta pārvadājumus, ir pienākums BY pamest pa īsāko maršrutu un ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc ierašanās BY teritorijā, izņemot gadījumus, kad termiņu nav iespējams ievērot avārijas, kravas pārkraušanas vai transportlīdzekļa maiņas dēļ, ja to paredz pārvadāšanas līguma nosacījumi un tas ir norādīts transporta dokumentos. Minēto darbību veikšanai pieļaujama novirzīšanās no valsts nozīmes ceļiem, bet darbības jāveic pēc iespējas īsākos termiņos.

 

Papildināts 27.03.

Beļģija: 17. martā Beļģijas valdība pastiprināja sociālās distancēšanās mērus, tādejādi tiek darba devējiem jānodrošina darbs no mājām. Līdz 5. aprīlim slēgti visi veikali, izņemot aptiekas, pārtikas veikalus un laikrakstu tirdzniecības vietas. Ir atcelti visa veida kultūras un sporta aktivitātes.

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti. Vairāki Beļģijā reģistrēti transporta uzņēmumi apturējuši darbību, jo nevar nodrošināt darbinieku sociālo distancēšanos.

Veicot iekšzemes pasažieru pārvadājumus, jāievēro sociālā distancēšanas (1,5m). Visi starptautiskie pasažieru pārvadājumi ir apturēti.

Apturēts autovadītāju apliecību apmācības un ieguves process, apturēta transportlīdzekļu tehniskā apskate. Tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu risinājumu gadījumiem, kad attiecīgajā periodā beidzas kāds no iepriekšminētajiem dokumentiem.

Beļģijas satiksmes ministrs paziņojis par darba un atpūtas laika uzskaites pagaidu atvieglojumu ieviešanu attiecībā uz autovadītājiem, kuri iesaistīti pārtikas, medikamentu un citu dzīvībai svarīgu preču pārvadāšanā uz veikaliem un aptiekām.

No 19. līdz 31. martam Beļģijas atbildīgā iestāde izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas;

iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 20.03.

Bulgārija: sākot ar 20. martu, Bulgārijā noteikts pilnīgs ieceļošanas aizliegums trešo valstu pilsoņiem (Ne-ES pilsoņiem).

Aizliegums neattiecas uz personālu, kas veic kravu pārvadājumus.

Bulgārijas Republikas teritorijā aizliegta iebraukšana Itālijas, Spānijas, Francijas, Apvienotās Karalistes Vācijas, Nīderlandes un Šveices pilsoņiem.

Bulgārijas pilsoņi, kā arī personas, kuras ilgstoši vai pastāvīgi uzturas Bulgārijā, un šo personu ģimenes locekļi, ir atbrīvoti no iepriekšminētā aizlieguma. Ieceļotājiem tiks piemērota 14 dienu karantīna.

Kravas transportlīdzekļu vadītājiem ieviests īpašs režīms (oficiālais dekrēts):

Bulgārijas pilsoņiem, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, tiek piemērotas prasības par 14 dienu karantīnu, izņemot gadījumus, kad vadītāji atgriežas uz kādu no augstākminētajā sarakstā uzskaitīto valsti. Autovadītājam jāuzturas karantīnā līdz brīdim, kad tiek organizēts nākošais starptautiskais pārvadājums;

autovadītājiem, kuri ir augstākminētajā sarakstā iekļauto valstu pilsoņi, vai citu valstu pilsoņi, kuri ieradušies Bulgārijā no augstākminētajā sarakstā iekļautajām valstīm, var iekraut un izkraut preces Bulgārijā, bet pēc iekraušanas/iekraušanas operācijas noslēgšanas nekavējoties jāizbrauc no Bulgārijas teritorija. Tranzīta pārvadājumu gadījumā pārvadājums jāveic 24 stundu laikā;

saskaņā ar rīkojumu, ko publicējusi Veselības ministrija, uz laiku ir aizliegta iebraukšana un tranzīts kravas transportlīdzekļiem, kas reģistrēti un ierodas no Irānas.

Noteiktas pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. No 19. marta līdz 16. aprīlim Atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr. 561/2006:

6. panta 1. daļa – ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

7. pants – pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums;

8. panta 6. daļa – iknedēļas atpūtas periods saīsināts no 45 stundām uz 24 stundām.

 

Papildināts 24.03.

Čehija: no 14. marta plkst.00.01 ir liegta ieceļošana Čehijā personām no riska valstīm (izņemot Čehijas iedzīvotājus): Itālijas, Francijas, Spānijas, Vācijas, Šveices, Norvēģijas, Dānijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Austrijas, Ķīnas un Dienvidkorejas. Valstu saraksts var mainīties!

Savukārt no 16. marta tiek noteikts ceļošanas aizliegums – Čehijā varēs ieceļot tikai ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tāpat no 16. marta Čehijas pilsoņi un ārzemnieki, kuri uzturas Čehijā vairāk nekā 90 dienu, nevarēs izbraukt no Čehijas teritorijas.

Apturēti starptautiskie pasažieru pārvadājumi.

Izņēmumi attiecas uz kravu automašīnu vadītājiem, pilotiem, autobusu vadītājiem. Darbs tiks turpināts tikai lielākajos robežšķērsošanas punktos.

Ar Austriju: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě Mikulov.

Ar Vāciju: Strážný, Pomezí n.O., Rozvadov, Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les, H.Sv. Šebestiána.

Čehijas Republikas Satiksmes ministrija ir piešķīrusi vispārēju braukšanas ierobežojumu atbrīvojumu uz I klases ceļiem kravas transportlīdzekļiem un to kombinācijām ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravas transportlīdzekļiem un speciāliem transportlīdzekļiem ar piekabēm, ja mehāniskā transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas. Atbrīvojums ir spēkā no 2020. gada 13. marta plkst.15.00 ārkārtas stāvokļa spēkā esamības laikā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

No 16. marta līdz 14. aprīlim valdība ievieš papildu pasākumus, lai atvieglotu kravas pārvadājumu plūsmu. Šie pasākumi ietver pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. Atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr. 561/2006 6. līdz 9. pantā. Atbrīvojumi spēkā 30 dienas.

22. martā tika ziņots par kritisku situāciju uz Čehijas un Slovākijas robežas, jo autovadītāji izvēlējas veikt 45 minūšu atpūtu autoceļa labajā joslā, tādejādi bloķējot piekļuvi robežas punktam. Autovadītājiem tiek lūgts izvēlēties atpūtai piemērotu vietu, vai atlikt atpūtas periodu.

 

Papildināts 27.03.

Dānija: no 14. marta plkst.12.00 līdz 13. aprīlim Dānija slēdz robežas. Ārvalstnieku ieceļošana ir ierobežota, tiek ielaisti tie, kuri pastāvīgi dzīvo/strādā Dānijā, piegādā preces. Ārvalstnieku izceļošanai no Dānijas nav ierobežojumu. Personu tranzīts tiks atļauts, ja varēs pierādīt, ka ir ceļā uz mājām, t.i., savu pilsonības/pastāvīgās mītnes.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Visi kravu pārvadājumu – pa autoceļiem, jūru un dzelzceļu – netiks ierobežoti. Pastiprināta kontrole nav plānota.

Starptautiskie kravu pārvadājumi pa autoceļiem (ieskaitot tranzītu) jāveic, izmantojot sekojošus robežšķērsošanas punktus: Frøslev, Sæd vai Kruså. Lūdzam ņemt vērā, ka Kruså robežšķērsošanas punkts nav pieejams transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas. Kravas transportlīdzekļiem ieteicams izmantot Frøslev (E45) robežšķērsošanas punktu. Robežšķērsošana Padborg, kā arī citos mazākos punktos ir slēgta. Kravu pārvadājumus var veikt, arī izmantojot “zilo robežu” (Øresund tiltu un prāmju satiksmi).

Valdība veic arī papildu pasākumus, lai atvieglotu kravas pārvadājumu plūsmu. Šie pasākumi ietver pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites, lai nodrošinātu nacionālo kravu piegādi. No 13. līdz 11. aprīlim atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr.561/2006 8. panta 6. daļai (iknedēļas atpūtas perioda atlikšana).

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

Dānija noteikusi, ka zemāk uzskaitītie dokumenti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 30. aprīlim, ir derīgi līdz 2020. gada 31. augustam:

autovadītāju apliecības (ar C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D un D/E kategorijām);

bīstamo kravu autovadītāju apliecības;

bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti.

Izdota pavēle, nosakot pagarinājumu autovadītāju apliecību derīguma termiņiem un citiem ar transporta sektoru saistītajiem dokumentiem. Atcelts aizliegums par transportlīdzekļu autovadītāju izīrēšanu. Aizliegums atcelts, lai izvairītos no autovadītāju trūkuma. Grozījumi spēkā līdz 30. martam.

 

Papildināts 24.03.

Francija: no 14. marta ieviesti pasākumi COVID - 19 apkarošanai. Sākot ar 17. marta plkst. 12:00 uz 15 dienām tiek ieviesti jauni pasākumi, lai ierobežotu aktivitātes un publiskus pasākumus koronavīrusa (COVID-19) epidēmijas apkarošanai. Izsludināta valsts mēroga izolācija. Cilvēkiem tiek pārvietoties tikai ārkārtas gadījumos, lai iegādātos pārtiku vai doties uz darbu (pārvietošanos jāpamato ar rakstisku dokumentu).

Arī ārvalstu kravas transportlīdzekļu vadītājiem jāuzrāda pārvietošanās dokuments.

Uz 30 dienām tiek slēgtas Šengenas zonas robežas (Eiropas Savienības ārējās robežas).

20. martā ieviestas papildu prasības iekšzemes pasažieru un iekšzemes un starptautiskajiem kravu pārvadājumiem (attiecas kā uz autovadītājiem, tā arī iekraušanu un izkraušanu veicošajiem darbiniekiem):

Pasažieru pārvadājumiem:

transportlīdzeklis jādezinficē vismaz vienu reizi dienā;

transportlīdzekļiem ar vairākām durvīm priekšējās durvis nav pieejamas, izņemot gadījumus, kad vadītājs pilnīgi norobežots ar caurspīdīgu barjeru;

transportlīdzeklī biļetes nav pieejamas.

Taksometri:

pasažieris nevar sēdēt blakus transportlīdzekļa vadītājam;

autovadītājs var atteikt pasažieru uzņemšanu, ja saskatāmi saslimšanas simptomi.

Kravu pārvadājumi:

jāievēro sociālā distancēšanās;

vietas, kurās nav pieejams tekošs ūdens, jānodrošina ar dezinfekcijas līdzekļiem (gēlu);

parakstot dokumentus, nav pieļaujams personīgais kontakts;

preces var piegādāt tikai uz pārvadājuma dokumentā norādīto adresi;

piegādes mājās atļautas, ja pasūtījums tiek atstāts pie durvīm. Fizisks kontakts ar pircēju nav atļauts.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Saskaņā ar valdības ziņojumu par kravas transportu un loģistiku (tikai franču valodā) valdība oficiāli uzsvēra kravu pārvadājumu un loģistikas nozares nozīmi preču nodrošināšanā. Valdība uzsver, ka tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu kravu pārvadājumu plūsmu un apkalpojošo loģistikas centru darbību.

Karte ar ēdināšanas vietām, kuras turpina darbību, pieejama šeit. Francijas valdība nodrošinājusi degvielas uzpildes staciju karti, kuras nodrošina sanitāro mezglu, pārtiku u.c. Kartē norādīta informācija par transportlīdzekļu tehnisko apkopi veicošo uzņēmumu darbību.

No 20. marta līdz 20. aprīlim tiek atcelti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem Francijā.

Sīkāka informācija: https://www.fntr.fr/sites/default/files/2020-03/arrete-circulation-reconstitue.pdf

Francijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem (bet ne trīs) transportlīdzekļu vadītājiem. Starp autovadītājiem jāietur vismaz viena metra distance.

Francijas atbildīgā iestāde izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks pagarināts līdz 10 stundām. Divas reizes nedēļā braukšanas laiku var pagarināt līdz 11 stundām;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 102 stundas.

 

Papildināts 27.03.

Grieķija: Grieķijas valdība 15. martā ir paziņojusi par jaunu ārkārtas pasākumu ieviešanu, lai ierobežotu koronavīrusa (COVID-19) izplatību. No 23. marta plkst.06.00 Grieķijā tiek ieviesta komandanta stunda (pašizolēšanās).

Pasažieru pārvadājumi:

pilsoņu pārvietošanās tiek būtiski ierobežota. Attiecīgos gadījumos nepieciešama rakstiska pārvietošanās atļauja. Pārvietojoties uz/no darbavietas nepieciešams īpašs darba devēja izdots atestāts (grieķu valodā);

ārvalstu pilsoņiem – privātpersonām – liegta iebraukšana Grieķijā;

pilsoņiem, kuri atgriežas Grieķijā no ārvalstīm, 14 dienu periodā jāveic pašizolācija;

atcelta lielākā daļa lidojumu uz/no Grieķijas lidostām.

Kravu pārvadājumi:

aizliegumi neattiecas uz kravu pārvadājumiem;

visas robežas starptautiskiem kravu pārvadājumiem ir atvērtas;

pašizolācijas nosacījumi neattiecas uz kravu transportlīdzekļu vadītājiem;

ostas var lūgt aizpildīt īpašu iesnieguma formu, kas pieejama šeit;

transportlīdzekļa vadītājam jāuzrāda atestāts no darba devēja, personu apliecinošs dokuments, kā arī CMR pavadzīme, lai pierādītu pārvadājuma pamatotību Grieķijas teritorijā;

Evzoni muitas punā (Grieķijas – Ziemeļmaķedonijas robežkontroles punkts) katru dienu tiek ierobežota kravas transportlīdzekļu plūsma no plkst.22.00 līdz 06.00. Ierobežojumi neattiecas uz etilspirta, ātrbojīgu kravu un medicīnisku izstrādājumu pārvadājumiem.

No 19. marta līdz 18. aprīlim Grieķijas atbildīgā iestāde izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks pagarināts līdz 11 stundām;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums;

ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām;

iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem.

 

Papildināts 20.03.

Gruzija: valdība ir pieņēmusi lēmumu noteikt ierobežojumus ārvalstu pilsoņu ieceļošanai. Ierobežojumi stājas spēkā no 18. marta plkst.00.00 un tie būs spēkā divas nedēļas.

Ierobežojumi attieksies uz visiem ārvalstu pilsoņiem, izņemot:

Gruzijā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju pārstāvjus un viņu ģimenes locekļus;

Gruzijas pilsoņu ģimenes locekļus, neskatoties uz viņu tautību (laulātais, bērns vai vecāks; jāuzrāda attiecīgi dokumenti);

personas, kuras ierodas Gruzijā humānās palīdzības misijas ietvaros (piemēram ārsti, brīvprātīgie);

personas, kurām Gruzijas atbildīgās iestādes ir piešķīrušas bezvalstnieka statusu;

personas, kurām ir statusa ziņā neitrāli ceļošanas dokumenti;

personas, kurām Gruzijā piešķirts bēgļa statuss;

oficiālajām delegācijas – katrs gadījums tiks izskatīts atsevišķi;

vilcienu un kravas transportlīdzekļu vadītājus, kuri nodarbojas ar preču pārvadājumiem;

gaisa kuģu apkalpi.

Gruzijas valdība norādījusi uz četrām kritiski nozīmīgām jomām, kuras efektīvi jāpārvalda, lai cīnītos ar izaicinājumiem. Viena no jomām ir loģistika un preču pārvaldība.

Lai nodrošinātu vienmērīgu kravas autopārvadājumu plūsmu ar kravas transportlīdzekļiem, kas iebrauc valstī no teritorijām, kuras Pasaules Veselības organizācija noteikusi kā paaugstināta riska zonas, jāievēro sekojoši nosacījumi:

kravas transportlīdzekļa pilnīga dezinfekcija pilnvarotu muitas darbinieku uzraudzībā;

kravas transportlīdzekļa eskortēšana līdz galamērķim (tranzīta gadījumā);

transportlīdzekļa vadītāja nomaiņa robežšķērsošanas vietā:

sākotnējais transportlīdzekļa vadītājs (persona, kas transportlīdzekli ieved Gruzijas robežkontroles punktā) tiks nosūtīts atpakaļ uz dzīvesvietas valsti (ja viņš ir ārvalstu pilsonis) vai arī tiks ievietots karantīnā / uzņemts attiecīgajā medicīnas iestādē atkarībā no viņa klīniskā veselības stāvokļa;

transportlīdzekļa un piekabes nomaiņa, ja nepieciešams.

 

Papildināts 24.03.

Horvātija: personas, kuras ieceļo no Ķīnas Hubei provinces, Itālijas, Vācijas Heinsbergas rajona, Dienvidkorejas Degu pilsētas un Cheongdo provinces un Irānas, tiek pakļautas obligātai karantīnai. Personām, kuras ieceļo no Ķīnas (izņemot Hubei provinces), Dienvidkorejas (izņemot Degu pilsētu un Cheongdo provinci), Japānas, Singapūras, Francijas, Vācijas (izņemot Heinsbergas rajona), Austrijas, Šveices, Spānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Lielbritānijas, tiks izsniegts lēmums par 14 dienu paškarantīnu.

Īpaši ierobežojumi tiek piemēroti sekojošiem pārvadājumiem: visi ārvalstu autovadītāji, kuri ierodas no Itālijas, Ķīnas, Dienvidkorejas, Honkongas, Japānas, Singapūras, Malaizijas, Bahreinas, Irānas, Vācijas, Francijas, Šveices, Spānijas, Austrijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Bela Krajina reģiona (Slovēnija), izņemot autovadītājus, kuri šķērso Horvātiju tranzītā, tiks ievietoti obligāta 14 dienu karantīnā.

Robežšķērsošanas vietās ārvalstu autovadītāji tiek brīdināti par karantīnas nosacījumiem. Autovadītāji var izvēlēties neiebraukt Horvātijā, lai izvairītos no karantīnas. Robežšķērsošanas vietās veidojas rindas un slēgti vairāki Serbijas un Horvātijas robežšķērsošanas punkti (sk. Serbiju).

No 18. marta līdz 16. aprīlim izsludinātas sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas;

pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums;

ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām;

iknedēļas atpūtas periodu saīsināšana līdz 24 stundām, kompensēšana nav nepieciešama.

 

Papildināts 26.03.

Igaunija: ievieš ierobežojumus un liegumus robežas šķērsošanā no 2020. gada 17. marta. Latvijas valstspiederīgie varēs šķērsot Igauniju tranzītā uz Latviju, ja nebūs koronavīrusa saslimšanas simptomu. Aktuālā informācijas par Igaunijas robežkontroles punktu darbību pieejama informatīvajā materiālā. Karte ar tiem Igaunijas robežkontroles punktiem, kas turpina darbu, pieejama šeit.

20. martā Igaunija pieņēmusi lēmumu mīkstināt nosacījumus attiecībā uz Latvijas–Igaunijas robežas šķērsošanu, ja tas saistīts ar Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju darbu otrā valstī. Lēmums paredz atļaut visiem Latvijas un Igaunijas rezidentiem, kuri dzīvo Latvijā, bet strādā Igaunijā un otrādi, šķērsot robežu bez obligāti noteiktās 14 dienu karantīnas ievērošanas. Lai saņemtu īpašo atļauju robežas šķērsošanai, jānosūta pieteikums Policijas un Robežsardzes pārvaldei uz e-pasta adresi ppa@politsei.ee.

Pieteikuma veidlapas atrodamas šeit: https://www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation/an-exception-regarding-access-to-places-of-work-for-estonian-and-latvian-residents.

 

Papildināts 20.03.

Īrija: valdība ir izdevusi īpašus ieteikumus ceļotājiem, tajā skaitā 14 dienu pārvietošanās ierobežošanu tiem, kuri ieceļo Īrijā un ir bijuši skartajos pasaules reģionos. Kravu pārvadājumi ir atbrīvoti. Valdība publicēja norādes preču piegādes ķēžu darbiniekiem.

Uzņēmums “Seatruck Ferries” apturējis pasažieru pārvadājumus, tai skaitā kravas transportlīdzekļu vadītāju pārvadājumus. Kravas transportlīdzekļu un to sastāvu pārvadājumi tiek turpināti ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa apkalpojošais personāls nekāpj uz kuģa klāja.

Īrijas atbildīgās iestādes no 18. marta līdz 16. aprīlim izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr. 561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti vietējiem un starptautiskiem autopārvadājumiem:

atkāpe no 6. panta 3. punkta – kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās var būt 112 stundas;

atkāpe no 8. panta 6. punkta – jebkurā divās secīgās nedēļās autovadītājs izmanto vismaz divus saīsinātus iknedēļas atpūtas periodus ar nosacījumu, ka iknedēļas atpūtas periods tiks uzsākts ne vēlāk kā pēc sešiem 24 stundu periodiem. Iknedēļas atpūtas perioda kompensācija nav nepieciešama.

Netiek paredzēta saīsinātā iknedēļas atpūtas laika kompensācija.

 

Papildināts 23.03.

Itālija:  premjerministrs Džuzepe Konte 11. martā, paziņoja par jaunu karantīnas politiku, ieviešot stingrus pasākumus, lai pēc iespējas ierobežotu aktivitātes un publiskus pasākumus. Jaunie pasākumi ilgs divas nedēļas.

22. un 23. martā tika izdoti jauni dekrēti, kas nosaka ka:

1.1b punkts: nedrīkst pārvietoties ar sabiedrisko vai personīgo transportu uz citu municipalitāti, izņemot gadījumus, kad jānokļūst darbā, ārstniecības iestādē vai neatliekamās situācijās;

1.4. punkts: sākot ar 25. martu, tiek apturēta mazo uzņēmumu darbība, tai skaitā noliktavā esošo preču nosūtīšana.

Dekrēts spēkā līdz 3. aprīlim.

Tiek apturētas visas nebūtiskas komerciālās un industriālās (ražošanas) aktivitātes. Vispārējie izņēmumi uzskaitīti dekrēta pirmajā pielikumā (dokumentu itāļu valodā), savukārt detalizēts saraksts ar ekonomiskajām aktivitātēm, kas atļautas aizlieguma laikā (ATECO kodi), pieejamas https://www.istat.it/it/archivio/17888.

Loģistikas uzņēmumiem un kravu pārvadātājiem tiek rekomendēts sazināties ar saņēmējiem/nosūtītājiem un precizēt informāciju par iepriekšminēto uzņēmumu darbību Itālijā aizlieguma periodā.

17. martā tika ieviesta jauna apliecinājuma forma, kurā formas aizpildītājs norāda, ka nav pakļauts karantīnas prasībām. Kontroles institūcijas pieņem tikai izdrukātus un parakstītus oriģinālus paīra formātā.

18. martā Itālijas Transporta ministrija publicēja dekrētu, kurš nosaka personām, kuras iebrauc valstī, tiek noteikta 14 dienu karantīna. Karantīnas nosacījumi neattiecas uz transporta nozares darbiniekiem, kuri nogādā preces Itālijā vai veic tranzīta pārvadājumus ar nosacījumu, ka Itālija tiek pamesta 72 stundu laikā.

Stingri ierobežoti pasažieru pārvadājumi uz Sicīliju un Sardīniju.

 

Papildināts 27.03.

Kazahstāna: SVARĪGI: 26. martā saņemta informācija no Kazahstānas industrijas un infrastruktūras attīstības ministrijas informāciju, ka Latvijas Republikā reģistrētiem pārvadātājiem atļauts iebraukt un veikt kravu pārvadājumus Kazahstānas teritorijā.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Iepriekš ziņojām, ka 18. martā Kazahstānā stājas spēkā rīkojums, kas nosaka, ka kravas transportlīdzekļu vadītāji, kuri pēdējo 15 dienu laikā bijuši rīkojuma 1. pielikuma (rīkojuma 9. lappuse) 1.a) vai 1.b) kategorijas valstīs, tai skaitā Šengenas valstīs, bez 14 dienu karantīnas Kazahstānas teritorijā netiek ielaisti. Pārvadātājiem, lai noslēgtu pārvadājuma operāciju Kazahstānas teritorijā,  jāatrod Kazahstānā reģistrēts sadarbības partneris, lai  nodrošinātu vai nu transportlīdzekļa vadītāju – Kazahstānas iedzīvotāju, vai arī piekabe/puspiekabe jānodod Kazahstānā reģistrētam vilcējam.

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto robežkontroles punktu saraksts:

Kazahstānas–Kirgizstānas robeža:

Karasu (Zhambyl reģions);

Aisha–bibi robežkontroles punkts (Zhambyl reģions);

Kazahstānas–Uzbekistānas robeža:

Kaplanbek (Turkestanas reģions)

Kazygurt (Turkestānas reģions);

Tazhen (Mangistau reģions);

Kazahstānas–Turkmenistānas robeža:

Temir Baba (Manistau reģions);

Kazahstānas–Ķīnas robeža:

Kolzhat (Almaty reģions);

Nurzholy (Almaty reģions);

Dostyk (Almaty reģions);

Bakhty (austrumu Kazahstānas reģions);

Maykapchagay (austrumu Kazahstānas reģions);

Kazahstānas–Krievijas robeža:

Kairak (Kostanay reģions);

Zhana Zhol (Ziemeļu Kazakhstānas reģions);

Karakoga (Ziemeļu Kazakhstānas reģions);

Sharbakty (Pavlodar reģions);

Urlitobe (Pavlodar reģions);

Kosak (Pavlodar reģions);

Auyl (austrumu Kazahstānas reģions);

Ube (austrumu Kazahstānas reģions);

Zhaisan (Aktobe reģions);

Alimbet (Aktobe reģions);

Syrym (rietumu Kazahstānas reģions);

Taskala (rietumu Kazahstānas reģions);

Zhanibek (rietumu Kazahstānas reģions);

Kurmangazy (Atyrau reģions).

No 19. marta plkst.00.00 Nursultanā un Almati  tiek noteikts karantīnas režīms, bet no 22. marta Almati tiks slēgta pilnībā. Pārtikas piegāde tiks nodrošināta, izmantojot “zaļos” koridorus, ievērojot stingrus sanitāros noteikumus. Iebraukšanas un izbraukšanas aizliegums pilsētās neattieksies uz kravas transportlīdzekļu vadītājiem.

ES Pārstāvniecība Kazahstanā 19. martā iesniedza Kazahstānas pusei Verbālo Notu, kur norāda, ka šāda kārtība nav iespējama, jo:

šāda kārtība neatbilst kravas apdrošināšanas nosacījumiem un jebkura negadījuma gadījumā – kravas nozaudēšana vai sabojāšana – apdrošināšanas kompānija neatlīdzina nodarīto kaitējumu;

fiziski nav iespējams nodrošināt pietiekamu skaitu autovadītāju – Kazahstānas pilsoņu vai kravas automašīnu vadītāju, kuri reģistrēti Kazahstānā.

No 16. marta, uz vienu mēnesi valsts prezidents izsludināja ārkārtas stāvokli. Aizliegti pasažieru pārvadājumi ar autotransportu (iebraukšana un izbraukšana). Liegta privātpersonu ieceļošana valstī.

Robežkontroles punktos veidojas kravas transportlīdzekļu rindas. Autovadītājiem, robežšķērsošanas vietās, jāievēro medicīniskās pārbaudes prasības.

Sīkāka informācija par Kazahstānas robežkontroles punktu darbību pieejama šeit, kā arī Kazahstānas Transporta komitejas Situāciju centrā, tālr. +7 7172 983535, +7 7172 983615.

 

Papildināts 18.03.

Kipra: no 13. marta līdz 30. aprīlim Kiprā ir liegta ieceļošana ārvalstniekiem, izņemot Kiprā pastāvīgi dzīvojošos vai strādājošos.

 

Papildināts 16.03.

Kirgizstāna: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 20 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Japānu, Dienvidkoreju, Irānu vai Itāliju.

 

Papildināts 16.03.

Kosova: no 16. marta plkst.12.00 uz nenoteiktu laiku Kosovā tiek pastiprināta robežkontrole, lai ierobežotu vīrusa izplatību; personām var tikt liegta ieceļošana valstī, ja vien ieceļošana mērķis nav būtisks un neatliekams, piemēram, personas pastāvīgi dzīvo vai strādā Kosovā. Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 27.03.

Krievija: uz laiku ierobežo ārvalstu pilsoņu un nepilsoņu ieceļošanu no 18. marta plkst.00.00 līdz 1. maija plkst.00.00 (Pavēle No. 635-p).

Iebraukšanas ierobežojumi neattieksies uz:

autovadītājiem, kuri veic starptautiskos pārvadājumus;

lidmašīnu, kuģu / laivu un starptautisko dzelzceļa sastāvu apkalpes locekļi;

oficiālo delegāciju locekļiem;

diplomātisko vīzu īpašnieki, kā arī civilo vīzu īpašnieki, kas izsniegtas saistībā ar tuvinieka nāvi;

personām, kuras dzīvo Krievijas Federācijā.

Visām personām, kuras ierodas Krievijā no ārvalstīm, 14 dienas jāpavada karantīnā.

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas). Kravu pārvadājumiem nav noteikti papildu ierobežojumi.

20. martā Krievijas Premjerministrs paziņoja, ka uz vienu mēnesi tiek atcelti visi embargo aizliegumi (tai skaitā muitas aizliegumi), lai nodrošinātu nepārtrauktu būtisko preču plūsmu, kā arī nodrošināti “zaļie koridori” pārvadājumu veikšanai: http://government.ru/news/39221/.

Krievijas ekonomikas ilgtspējības un attīstības valsts komisijas sanāksmē tika nolemts īslaicīgi (90 kalendāro dienu periodā) atļaut izmantot borta ierīces, ar kurām tiek veikti maksājumus Platon elektroniskajā autoceļu nodevas apmaksas sistēmā gadījumos, ja beidzies ierīces verifikācijas periods.

25. martā valsts prezidents paziņoja, ka no 28. marta līdz 5. aprīlim visiem valsts pilsoņiem tiek piešķirtas brīvdienas.

Krievijas valdība 26. martā atcēla pavasara braukšanas ierobežojumu ieviešanu kravas transportlīdzekļiem uz reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem 2020. gadā. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 23.03.

Lielbritānija: 17. martā valdība ir veikusi jaunus pasākumus, kas ietver rekomendāciju Lielbritānijas pilsoņu atcelt visus starptautiskos ceļojumus.

Ceļojumu rekomendācijas nav attiecināmas uz starptautiskiem un vietējiem kravu pārvadājumiem. Tādējādi Apvienotajā Karalistē kravu pārvadājumi turpinās bez papildu ierobežojumiem.

Apvienotās Karalistes Transporta departaments ir publicējis norādes par koronavīrusu (COVID-19) un kravas pārvadājumiem.

No 18. marta līdz 16. aprīlim Ziemeļīrijā ieviestas atkāpes no autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaites atsevišķiem pārvadājumu veidiem. Sīkāka informācija pieejama šeit.

No 23. marta līdz 21. aprīlim Anglijā, Velsā un Skotijā izsludinātas sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas;

pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums;

iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem.

Autovadītāji vienlaikus nedrīkst izmantot 1. un 5. atvieglojumu. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Papildus tam no 23. marta Londonā tiek atceltas visas papildu maksas (LEZ, ULEZ un sastrēgumu maksa).

 

Papildināts 27.03.

Lietuva: pagarināts robežkontroles periods līdz 13. aprīlim. Sākot ar 16. martu, Lietuvā noteikta divu nedēļu karantīna. Lietuvā tiks ielaisti tikai un vienīgi tie ārvalstu pilsoņi (privātpersonas), kuriem ir oficiāla uzturēšanās vai darba atļauja Lietuvā.

Kravu pārvadājumi ir atļauti, uzrādot atbilstošus dokumentus.

Lietuvā darbosies sekojoši robežkontroles punkti: Kalvarija–Budzisko, Saločiai–Grenstale, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medume, Medininkai–Kamenyi Log, Raigardas –Privalka, Kybartai–Chernyshevskoye, Panemunė–Sovetsk, Kena–Gudagai, Šalčininkai–Benjekoni, Mockava–Trakiszki, Lazdijai–Ogrodniki, Vilnius, Kaunas, Palanga un Šiauliai starptautiskās lidostas, Vilnius dzelzceļa stacija un Stasylos dzelzceļa robežšķērsošanas punkts kā arī Klaipėda osta.

Robežšķērsošana komerciāliem un / vai starptautiskiem kravu pārvadājumiem papildus tiek veikta caur Stasylai–Benekainiai dzelzceļa robežšķērsošanas punktu un Pagėgiai–Sovetsk dzelzceļa robežšķērsošanas punktu.

 

Papildināts 20.03.

Luksemburga: valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Robežkontroles punktos iespējams paaugstināts gaidīšanas laiks.

No 19. marta līdz 17. aprīlim tiek ieviestas pagaidu atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas;

iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem.

 

Papildināts 24.03.

Malta: atcelti ienākoši un izejošie avioreisi un apturēta kuģu satiksme no Itālijas. Personām, kuras ierodas Maltā, 14 dienas jāpavada karantīnā. Karantīnas nosacījumi neattiecas uz kravu pārvadājumiem. Roro tipa prāmju satiksme kravu pārvadājumiem tiek nodrošināta normālā režīmā. 17. martā Maltas valdība paziņo, ka 14 dienas jāpavada karantīnā jāpavada arī transportlīdzekļu vadītājiem, kas ierodas Maltā. Transporta uzņēmumiem, lai izvairītos no karantīnas, tiek rekomendēts uz Maltu nosūtiet piekabes, puspiekabes, konteinerus bez vilcēja.

No 18. marta līdz 16. aprīlim tiek ieviestas pagaidu atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

ikdienas atpūtas periodu var saīsināt līdz 9 stundām.

 

Papildināts 16.03.

Maroka: no 15. marta plkst. 20.00 (pēc Eiropas centrālā laika) Maroka slēdz savas gaisa, jūras un sauszemes robežas.

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 16.03.

Melnkalne: pieņemto šādi ierobežojošie pasākumi: liegta ieceļošana valstī personām, kuras apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Dienvidkoreju; uz laiku slēgt šķērsošanai valsts robežu ar Albāniju, Horvātiju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu; aizliegt izbraukt no Melnkalnes uz Franciju, Vāciju, Šveici un Dāniju; noteikt sanitāro uzraudzību visiem ceļotājiem, kuri ieradušies no Francijas, Vācijas, Šveices, Dānijas un Slovēnijas, kā arī līdz 2. aprīlim aizliegt kuģu un jahtu iebraukšanu Bar, Budva, Kotor, Kumbor-Portonovi, Tivat un Zelenika ostās.

 

Papildināts 26.03.

Moldova: no 17. līdz 31. martam Moldovā ir aizliegta jebkāda veida ieceļošana ārvalstniekiem (arī pa zemes ceļiem), izņemot personām, kurām Moldovā ir pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās atļauja. No 17. marta plkst. 00.00 tiek slēgta pasažieru aviosatiksme no/uz Moldovu ar visām valstīm. Personām, kuras ieceļo Moldovā, nepieciešams aizpildīt epidemioloģiskās anketas, kas paredz personas apņemšanos veikt obligātu 14 dienu paškarantīnu.

Septiņpadsmit robežkontroles punktu saraksts, kas turpina savu darbību:

ar Rumāniju:

Leușeni–Albița (autopārvadājumi/starptautisks))

Sculeni–Sculeni (autopārvadājumi/starptautisks)

Ungheni–Iaşi (dzelzceļš/starptautisks)

Giurgiulești–Galați (autopārvadājumi/starptautisks))

Giurgiulești–Galați (dzelzceļš/starptautisks)

Costești–Stânca (autopārvadājumi/starptautisks)

Ar Ukrainu:

Otaci–Moghilev–Podolsk (autopārvadājumi/starptautisks)

Vălcineţ–Moghilev–Podolsk (dzelzceļš/starptautisks)

Ocniţa–Sokireanî (dzelzceļš/starptautisks)

Briceni–Rossoşanî (autopārvadājumi/starptautisks)

Briceni–Rossoşanî (autopārvadājumi/starptautisks)

Giurgiuleşti–Reni (autopārvadājumi/starptautisks)

Giurgiuleşti–Reni (dzelzceļš/starptautisks)

Etulia–Frikăţei (dzelzceļš/starptautisks)

Mirnoe–Tabaki (autopārvadājumi/starptautisks)

Palanca–Maiaki–Udobnoe (autopārvadājumi/starptautisks)

Tudora–Starokazacie (autopārvadājumi/starptautisks)

No 17. marta plkst.00.00 ir aizliegts šķērsot Moldovas un Ukrainas valsts robežu, bet no 17. marta plkst.20.00 ārvalstu pilsoņiem ir aizliegts iebraukt Moldovas Republikā no Rumānijas, izmantojot satiksmei atvērtās valsts robežas šķērsošanas vietas.

Šis ierobežojums neattiecas uz ārvalstu pilsoņiem un nepilsoņiem:

kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai pastāvīga / pagaidu uzturēšanās vieta ir Moldovas Republika;

kuri ir autovadītāji un apkalpojošais personāls, kuri iesaistīts kravu pārvadāšanā;

kuri ir lidmašīnu / kuģu un vilcienu apkalpes locekļi;

diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro biroju darbinieki, kuri atrodas Moldovas Republikā, kā arī darbinieki, kuri strādā starptautiskās organizācijās / misijās, kā arī šo personu ģimenes locekļi.

Privātpersonām, kuras ierodas Moldovā, jāaizpilda medicīniskā karte, kā arī jāparaksta dokuments, piekrītot pašizolācijas nosacījumiem 14 dienu garā periodā.

Pašizolācijas nosacījumi neattiecas uz kravu pārvadājumus veicošu personālu, lidmašīnu un vilcienu apkalpes locekļiem, ja netiek novēroti respiratoru saslimšanu simptomi.

 

Papildināts 26.03.

Mongolija: saistībā ar koronavīrusa (COVID-19) epidēmijas novēršanu tiek veikti sekojoši pasākumi:

līdz 30. aprīlim apturēti starptautiskie pasažieru pārvadājumi pa gaisu, sauszemi un dzelzceļu;

nacionālie kravu un pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti ikdienas režīmā.

starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti, visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti;

17. martā Mongolijas Valsts ārkārtas situāciju komisija ir ieviesusi papildu pasākumus, kas nosaka, ka visas ārvalstu kravas transportlīdzekļi, kas ierodas Altanbulagas robežšķērsošanas punktā, tiek dezinficēti, Dezinfekciju nodrošina Mongolijas atbildīgās iestādes. Pēc dezinfekcijas policija eskorts kravas transportlīdzekli pavadīs uz muitas kontroles zonu Ulanbatorā, lai veiktu muitošanas formalitātes. Pēc muitošanas operāciju noslēgšanas, ārvalstu kravas transportlīdzekļi tiek lūgti nekavējoties atgriezties Altanbulagas robežšķērsošanas punktā un izbraukt no valsts. Ja kravas transportlīdzeklis šķērso Mongoliju tranzītā, to eskortēs policijas ekipāža līdz Zamiin–Uud robežšķērsošanas punktam. Apdzīvotās vietās transportlīdzeklim apstāties aizliegts.

 

Papildināts 24.03.

Nīderlande: nav ieviesti stingri karantīnas pasākumi. Vairums darba ņēmēju strādā attālināti.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Asociācija veic pārrunas ar valdību, lai nodrošinātu autovadītājus ar sanitārajiem mezgliem, degvielas stacijās izvietotām ēdināšanas vietām u.c. Citas ēdināšanas iestādes ir slēgtas.

No 14. marta līdz 16. aprīlim izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas.

atlikt iknedēļas atpūtas periodu līdz septiņiem 24 stundu periodiem.

 

Papildināts 27.03.

Norvēģija: visām privātpersonām – ieceļotājiem –, kuri ierodas Norvēģijā ar prāmi, lidmašīnu, privāto automašīnu, autobusu, (izņemot no Zviedrijas un Somijas) 14 dienas jāpavada karantīnā.

Uz starptautiskiem kravu pārvadājumiem karantīnas nosacījumi neattiecas, izņemot gadījumus, kad autovadītāju nodarbina Norvēģijā reģistrēts uzņēmums un autovadītājs ticis komandēts uz valsti, kas nav ziemeļvalsts (Norvēģu uzņēmumos strādā daudz ārvalstu pilsoņu).

Norvēģijas Valsts ceļu pārvalde no 14. marta līdz 13. aprīlim piešķir pagaidu atbrīvojumus no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām pārvadājumiem, kas saistīti ar:

zāļu un medicīniskā aprīkojuma pārvadāšanu,

aprīkojuma izplatīšanu slimnīcām un citām valsts iestādēm,

pārtikas produktu izplatīšanu un ar to saistītās nozares apkalpošanu,

degvielas pārvadājumiem,

dažādu izejmateriālu pārvadājumiem,

dzīvnieku barības un dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu

un citu dzīvībai svarīgu preču pārvadāšanu uz veikaliem un aptiekām.

Sīkāk skatīt šeit.

Atbrīvojumi attiecas uz ES regulas Nr. 561/2006:

8. panta 1. daļai (ikdienas atpūtas laiks samazināts līdz 9h);

8. panta 6. daļai ( šajā periodā vismaz viens saīsinātais iknedēļas atpūtas periods – 24h pēc sešiem secīgiem 24h periodiem).

Robežkontroles punktos starp Norvēģiju un tās kaimiņvalstīm notiek kravu prioritāšu noteikšana:

kravu pārvadājumu uz un no Norvēģijas netiek ierobežoti;

uz robežām netiek novērotas rindas;

papildus robežsargiem kontroles posteņiem piesaistīta policija un armija. Galvenais uzdevums – dokumentu kontrole un personu datu pārbaude;

Norvēģijas–Krievijas robežkontroles punkti ir slēgti;

Norvēģijas karantīnas noteikumi: noteikumi nav mainījušies – ikvienam, kurš ieceļo valstī, 14 dienas jāpavada karantīnā, izņemot kravas transportlīdzekļu vadītājus, kuri ierodas ar privāto automašīnu, un kravas transportlīdzekļu vadītājus, kuri ierodas darba vajadzībām. Kravas transportlīdzekļu vadītāji var turpināt strādāt, bet no darba brīvajā laikā šīm personām jāievēro karantīnas noteikumi (papildus visiem citiem saslimšanas novēršanas pasākumiem).

 

Papildināts 27.03.

Polija: no 15. marta plkst.00.01 valstī ieviesti ierobežojoši drošības pasākumi: līdz 13. aprīlim atjaunota robežkontrole, ārvalstniekiem liegta ieceļošana Polijā (izņemot tos, kuri strādā vai pastāvīgi dzīvo valstī; netiek ierobežoti kravu pārvadājumi, uz robežas kravas automašīnas vadītājam ir jāiziet sanitārā kontrole), pārtraukta aviosatiksme un vilcienu satiksme ar ārvalstīm.

Polijas iestādes 24. martā grozīja noteikumus par obligāto karantīnu, nosakot, ka uz autovadītājiem, kuri veic starptautiskus autopārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa ir mazāka par 3,5 tonnām, karantīnas prasības netiek attiecinātas.

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti. Saraksts ar robežkontroles punktiem, kas darbojas, pieejams šeit, kā arī IRU apkopotajā sarakstā angļu valodā.

Informācija par rindām robežkontroles punktos pieejama: https://granica.gov.pl/.

Informējam, ka prasība aizpildīt veselības stāvokļa apliecinājumu (lokalizācijas karti) ir atcelta.  

Sīkāka informācija pieejama: https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1830.

Karantīnas prasības neattiecas uz profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic kravu un pasažieru pārvadājumus.

Robežšķērsošanas punktos notiek veselības pārbaudes. Autovadītājiem, kuru ķermeņa temperatūra pārsniedz 38 grādus, tiek nozīmēta medicīniskā pārbaude noteikts aizliegums veikt turpmāko pārvadājumu.

Gadījumā, ja tiek pārvadāta “ārkārtas” krava (medicīniskas preces) (uz pārtikas piegādēm neattiecas), uzņēmumam ir laikus jāsazinās ar Latvijas Valsts robežsardzi, kurai jānodod informācija Polijas Robežsardzei, lai varētu nodrošināt maksimāli ātru robežas šķērsošanu.

Polijas Infrastruktūras ministrija no 18. marta līdz 16. aprīlim izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas.

Pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums.

Nav paredzētas atkāpes no ikdienas un iknedēļas atpūtas periodu prasībām.

 

Papildināts 24.03.

Portugāle: Ministru padome 16. martā apstiprināja pasākums, lai reaģētu uz koronavīrusa (COVID-19) izplatību. No 16. marta plkst.22.00 līdz 15. aprīļa plkst.12.00 Portugāle atkārtoti ievieš robežkontroli.

Tiek slēgtas Portugāles sauszemes robežas, taču ierobežojums neattiecas uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, pārrobežu piepilsētu autobusu veiktajiem reisiem un neatliekamās palīdzības transportlīdzekļiem.

Sekojoši robežkontroles punkti, ar Spāniju, turpinās darbu: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro  Marim, Vila Verde  de  Raia  (Chaves),  Monfortinho  (Castelo  Branco),  Marvão  (Portalegre)  un  Vila  Verde  de Ficalho (Beja).

OVAR municipalitātē ieviesta karantīna, atļautas preču piegādes veikaliem, aptiekām un degvielas uzpildes stacijām.

Atbildīgā Portugāles iestāde no 23. marta līdz 6. aprīlim izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

6. panta 1. daļai (noteikts maksimālais braukšanas laiks);

8. panta 6. daļa (iknedēļas atpūtas periods).

 

Papildināts 26.03.

Rumānija: pirmdien, 16. martā, tika izsludināts 30 dienu ārkārtas stāvoklis, lai ierobežotu COVID-19 izplatību.

22. martā stājās spēkā stingras prasības, kas reglamentē privātpersonu pārvietošanos un komersantu darbību:

tiek apturēta mazumtirdzniecība un apturēta pakalpojumu sniegšana, izņemot pārtikas tirdzniecību, veterināro pakalpojumu sniegšanu, zāļu tirdzniecību un uzkopšanas pakalpojumus.

Privātpersonu kustība atļauta, ja nepieciešams veikt:

pārvietošanos darba vajadzībām, ja nav iespējams veikt darbu attālināti;

pārvietošanos pārtikas apgādei (pirkšanai), lai nodrošinātu personu un dzīvnieku pamatvajadzības. Profesionālajām vajadzībām nepieciešamo preču sagāde;

pārvietošanos veselības aprūpes vajadzībām, ja problēma nav risināma attālināti, vai pārlikta uz citu laiku;

pārvietošanos, ja jāpavada mazgadīga persona, vēcāka gada gājuma personas, slimas personas vai ģimenes locekļa nāves gadījumā;

pārvietošanos māju tuvumā, kas saistīta ar individuālo fizisko aktivitāti vai dzīvnieku vajadzībā.

No plkst.22.00 līdz 6.00 aizliegta privātpersonu pārvietošanās, izņemot gadījumus, kad tiek uzrādīta darba devēja izziņa vai deklarācija par personas individuālo atbildību. Deklarācijā par personas individuālo atbildību jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese un pārvietošanās iemesls.

 Ārvalstu pilsoņiem – privātpersonām – liegta iebraukšana Rumānijā, izņemot ceļojumus tranzītā, kas tiek veikti, izmantojot īpaši atvēlētus koridorus. Izņēmumi attiecas uz:

Rumānijas pilsoņu ģimenes locekļiem;

ES, EEZ, Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri pastāvīgi uzturas Rumānijā;

personā, kurām ir Rumānijas vīza, uzturēšanās atļauja u.c.;

personām, kuras ceļo profesionālām vajadzībām ar nosacījumu, ka izsniegts atbilstošs Rumānijas dokuments, piemēram, vīza;

diplomātiskais personāls, konsulārais personāls, starptautisko organizāciju personāls, militārais personāls vai personāls, kas sniedz humāno palīdzību;

personām tranzītā, ieskaitot tās, kuras repatriētas konsulārās aizsardzības piešķiršanas rezultātā;

personām, kuras ceļo neatliekamu iemeslu dēļ (medicīniski vai ģimenes apstākļi);

personām, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība vai citu humānu apsvērumu dēļ.

Vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti ar transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 2,4t. Kravas transportlīdzekļu vadītāji, kuru vadīto transportlīdzekļu pilnā masa pārsniedz 2.4, nav pakļauti karantīnas prasībām, ja uz robežas netiek konstatēti saslimšanas simptomi. Iebraucot Rumānijā visām personām jāaizpilda veselības forma. Iepriekšminēto transportlīdzekļu vadītājiem robežšķērsošanas vietās ir pienākums valkāt individuālus aizsardzības līdzekļus, piemēram, cimdus un sejas masku. Kontrolējošajām institūcijām jāuzrāda dokumenti, kas apliecina ceļojuma maršrutu līdz galamērķim.

Slēgti sekojoši robežkontroles punkti:

ar Ungāriju; Turnu, Săcuieni, Salonta and Valea lui Mihai;

ar Ukrainu: Sighet;

ar Bulgāriju: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele and Bechet;

ar Moldovu: Rădăuţi, Prut and Oancea;

12. martā Serbijas iestādes vienpusēji slēdza šādus robežšķērsošanas punktus ar Rumāniju: Porţile de Fier 2, Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin un Naidăş.

Satiksmes intensitātes dēļ jārēķinās ar palielinātu gaidīšanas laiku uz robežām. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Rumānijas valdība nosūtījusi informāciju par “zaļajiem koridoriem” (tranzīta koridoriem) un degvielas uzpildes stacijām, kuras turpina darbu.

Noteiktas pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. No 18. marta līdz 16. aprīlim atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr. 561/2006:

6. panta 1. daļai (noteikts maksimālais braukšanas laiks 11h);

7. pantam (braukšanas laiks bez pārtraukumiem pagarināts līdz 5,5h, pēc kurām jāveic 45 min atpūta);

8. panta 1. daļai (ikdienas atpūtas laiks samazināts līdz 9h) un

8.panta 6. daļa (iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem).

 

Papildināts 16.03.

Serbija: liegta ieceļošana valstī vai tās šķērsošana tranzītā personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Itāliju, Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu vai Šveici.

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti. Tranzīta pārvadājumi jānoslēdz 12 stundu laikā no brīža, kad transportlīdzeklis iebraucis Serbijā.

Slēgti 44 robežkontroles punkti, sīkāk skatīt šeit.

 

Papildināts 27.03.

Slovākija: no 13. marta plkst.7.00 ieviesti būtiski ceļošanas ierobežojumi: slēgtas visas trīs starptautiskās lidostas, kā arī starptautisko vilcienu un autobusu satiksme (izņemot kravu transportu un preču piegādes). Karantīnas prasības netiek attiecinātas uz autovadītājiem, kuri veic starptautiskus kravu pārvadājumus. Sīkāka informācija par starptautisko kravu autopārvadājumu veikšanu Slovākijā (angļu valodā) pieejama šeit (tai skaitā prasības individuālās aizsardzības līdzekļiem).

Slovākija norādījusi, ka tiek slēgti mazākie robežšķērsošanas punkti.

Sīkāka informācija par robežšķērsošanas punktiem un “zaļajiem koridoriem” pieejama šeit.

Noteiktas pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. No 19. marta līdz 17. aprīlim atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr. 561/2006:

6. panta 1. daļai (noteikts maksimālais braukšanas laiks 11h);

6. panta 2. daļai (noteikts maksimālais iknedēļas braukšanas laiks 60);

6. panta 3. daļai (noteikts maksimālais iknedēļas braukšanas laiks 96);

7. pantam (braukšanas laiks bez pārtraukumiem pagarināts līdz 5,5h, pēc kurām jāveic 45 min atpūta);

8. panta 1. daļai (ikdienas atpūtas laiks samazināts līdz 9h).

 

Papildināts 27.03.

Slovēnija: personām, ieceļojot Slovēnijā caur robežu ar Itāliju, nepieciešams uzrādīt kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu slovēņu, angļu vai itāļu valodā ar apliecinājumu par negatīvu COVID-19 testa rezultātu.

Aizliegti starptautiski pasažieru pārvadājumi.

Aizliegti tranzīta kravu pārvadājumi ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5t. Atļauti kravu pārvadājumi, kas noslēdzas Slovēnijā, vai tiek pārvadāta humanitārā palīdzība, pasts, medicīnas iekārtas vai zāles.

Aizliegti pasažieru pārvadājumi starp Itāliju un Slovēniju ar vilcieniem, kā arī aizliegti regulārie un neregulārie pasažieru pārvadājumus ar autobusiem.

14. martā Slovēnijas un kaimiņvalstu iestādes vienojās izveidot pasažieru un kravas transportlīdzekļu konvojus, lai atrisinātu transportlīdzekļu rindu problēmu uz robežām. Pirmie konvoji tika nodrošināti 21. martā. Tiek plānots veidot papildu konvojus, lai nodrošinātu autobusu ar ārvalstu pilsoņiem un kravas transportlīdzekļu atgriezšanos izcelsmes valstī. Panākta politiskā vienošanās ar Horvātijas, Serbijas, Bulgārijas, Rumānijas, Turcijas un Ukrainas varas iestādēm (informācija šeit).

Valsts iekšienē ir atļauts pārvadāt preces pasta pakalpojumiem, medicīniskajām piegādēm un filantropiskajai palīdzībai.

Izņēmums ir kravas transportlīdzekļi (kravas pārvadājumi), kuru galamērķis ir Slovēnijas Republika vai kuri atrodas tranzītā, un kaimiņvalsts ir piekritusi tos pieņemt.

Īpašās prasība iebraukšanai Slovēnijā no Itālijas pieejamas šeit.

Vispārīgās prasības robežšķērsošanai no Itālijas

Atvērti četri robežas šķērsošanas punkti: Vrtojba, Fernetiči, Škofije un Krvavi Potok. Šie robežšķērsošanas punkti ir atvērti visu diennakti, izņemot Krvavi Potok, kas ir atvērts no plkst.05.00 līdz 23.00. Visas pārējās robežšķērsošanas punkti ir slēgti.

Iebraukšana no Itālijas

Atļauta Slovēnijas Republikas pilsoņiem, kā arī personām, kuras nav Slovēnijas pilsoņi vai kurām nav reģistrēta pastāvīga uzturēšanās vai pagaidu uzturēšanās vieta Slovēnijas Republikā, ja viņi atbildīgajām iestādēm iesniedz medicīniskās pārbaudes rezultātus, kas apstiprina, ka konkrētā persona nav inficēta ar SARS-CoV-2 (COVID-19). Dokuments nedrīkst būt vecāks par trīs dienām un tam jābūt angļu, itāļu, vai slovēņu valodā.

Ja personai nav šāda dokumenta, viņam / viņai ir atļauts ieceļot Slovēnijas Republikā tikai tad, ja ķermeņa temperatūra ir zemāka par 37,5 ° C un netiek konstatētas augšējo elpceļu infekcijas pazīmju (klepus, šķaudīšana, elpas trūkums).

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana no Itālijas

Tiek apturēti kravu pārvadājumi no Itālijas Republikas uz Slovēnijas Republiku, izņemot pasta sūtījumu, zāļu, aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču pārvadāšanu, kā arī humāno palīdzību.

Aizliegums neattiecas uz kravu transportlīdzekļiem, kuru galamērķis ir Slovēnija.

Balstoties uz līgumiem ar dažādām kaimiņvalstīm, kravu pārvadājumus veic organizētos konvojos sadarbībā ar policijas un ar DARS nodevu inspekcijas dienesta palīdzību.

Nosacījumi, kas piemērojami iebraukšanai Slovēnijā no Austrijas

Darbojas 13 robežkontroles punkti: Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Karavanke, Jurij, Vič, Ļubelj, Trate, Radlje, Gederovci, Šentilj (automaģistrāle), Šentilj (šoseja) un Korensko.

Pasažieru pārvadājumi ar vilcieniem ir aizliegti.

Iebraukšana no Austrijas atļauta Slovēnijas pilsoņiem, pagaidu vai pastāvīgiem Slovēnijas iedzīvotājiem, ārzemniekiem, ja viņi atbildīgajām iestādēm iesniedz medicīniskās pārbaudes rezultātus, kas apstiprina, ka konkrētā persona nav inficēta ar SARS-CoV-2 (COVID-19). Dokuments nedrīkst būt vecāks par trīs dienām un tam jābūt angļu, itāļu, vai slovēņu valodā. Ja personai nav šāda dokumenta, viņam / viņai ir atļauts ieceļot Slovēnijas Republikā tikai tad, ja ķermeņa temperatūra ir zemāka par 37,5 ° C un netiek konstatētas augšējo elpceļu infekcijas pazīmju (klepus, šķaudīšana, elpas trūkums).

Rīkojums neattiecas uz personām, kurām pieder zeme abās valsts robežas pusēs, kuri veic lauksaimniecības darbus, kā arī kravu pārvadājumiem, avārijas / ātrās palīdzības transportlīdzekļos pārvadājamām personām un tranzīta pārvadājumiem, kas tiek veikti organizētās humānās palīdzības karavānās ietvaros.

Tādu personu tranzīts, kuras varētu neuzņemt kāda no Slovēnijas kaimiņvalstīm, ir aizliegts.

Slovēnijā līdz 16. aprīlim apturēta transportlīdzekļu tehnisko apskašu veikšana, tahohrāfu apkalpošana u.c.

Noteiktas pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. no 16. marta līdz 14. aprīlim Atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr. 561/2006:

6. panta 1. daļai (noteikts maksimālais braukšanas laiks 11h);

6. panta 2. daļai (noteikts maksimālais iknedēļas braukšanas laiks 60);

6. panta 3. daļai (noteikts maksimālais iknedēļas braukšanas laiks 96);

8. pantam 6. daļai (iknedēļas atpūtas periodu var atlikt līdz septiņiem 24 stundu periodiem).

 

Papildināts 27.03.

Somija: tiek pierobeža satiksmes plūsma uz robežām, sākot ar 19. marta plkst.00.00. Personām, kuras atgriežas Somijā, tiks piemērota 14 dienu karantīna.
Ienākošo pasažieru pārvadājumi tiek apturēti, izņemot pilsoņus un iedzīvotāju pārvadājumus, kas saistīti ar atgriešanos Somijā. Somijas pilsoņiem un iedzīvotājiem liegta izceļošana uz ārvalstīm.

Pasažieru plūsma uz ziemeļu un rietumu robežām ir atļauta, ja tā saistīta ar darbu vai piekļuvi nepieciešamajiem pakalpojumiem. Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.
Sīkāka informācija pieejama šeit.

Informācija par robežšķērsošanas punktiem:

Helsinku–Vantā, Mariehamnas un Turku lidostās tiek nodrošināti preču pārvadājumi un pieņemti ielidojošie reisi. Robežsargi var atļaut veikt lidojumus darba vajadzībām, ja tam ir pamatots iemesls. Citas lidostas, starptautiskajai satiksmei, ir slēgtas;

tiek ierobežotas starptautisko robežšķērsošanas punktu, kas atrodas austrumos, darba laiks un satiksmes plūsma;

tiek apturēti pasažieru pārvadājumi Vainikkala robežšķērsošanas punktā;

auto un dzelzceļa pārvadājumi:

Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa un Vartiusborder robežšķērsošanas punkti atvērti tikai preču pārvadājumiem un atgriešanās braucieniem uz / no Somiju. Robežšķērošanas punkti atvērti Somijas, citu ES dalībvalstu, kā arī Krievijas Federācijas pilsoņiem;

Inari, Parikkala un Vainikkala robežšķērsošanas vietas ir paredzētas tikai preču pārvadājumiem.

Robeža starp Somiju un Norvēģiju–Kilpisjervi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö un Utsjoki atvērta kravu pārvadājumiem un atgriešanās braucieniem. Var tikt atļauti braucieni, kas saistīti ar darba vajadzībām u.c. Citas robežšķērsošanas vietas ir slēgtas.

Robeža starp Somiju un Zviedriju – Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio un Ylitornio atvērta kravu pārvadājumiem un atgriešanās braucieniem. Var tikt atļauti braucieni, kas saistīti ar darba vajadzībām u.c. Citas robežšķērsošanas vietas ir slēgtas.

Neskatoties uz to, ka pārrobežu pārvietošanās uz personas dzīvesvietu nav aizliegta, gaisa un jūras satiksmes kustības izmaiņas ievērojami apgrūtina ārvalstu strādnieku iebraukšanu Somijā. ES pilsoņiem un personām ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju ES valstī, kuri ceļo cauri Somijai tranzītā, ceļojums ir atļauts, ņemot vērā personas veselības stāvokli.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

Somijas valdība robežsargiem izstrādājusi instrukcijas ar detalizētām prasībām Šengenas iekšējās un ārējās robežas šķērsošanai. Izšķir sekojošas kategorijas: personas, kuras atgriežas Somijā, personas, kuras šķērso Somiju tranzītā uz citu valsti (Šengenas, un trešajām valstīm) Transporta nozarē strādājošie darbinieki var ceļot bez ierobežojumiem. Sīkāka informācija par ceļojuma nosacījumiem ir pieejama šeit.

Atbildīgā Somijas iestāde no 27. marta līdz 25. aprīlim izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām;

iknedēļas atpūtas laiks samazināts no 45 stundām uz 24 stundām;

valdība rosina atļaut 45 minūšu atpūtas periodu, kas jāievēro pēc 4,5 stundām, brīvāk iedalīt 15 un 30 minūšu periodos.

Preses paziņojums pieejams šeit.

 

Papildināts 27.03.

Spānija: visā valstī ieviests ārkārtas stāvoklis līdz 11. aprīlim, privātpersonām atļauts pārvietoties tikai ārkārtas gadījumos, lai iegādātos pārtiku un dotos uz/no darba.

Slēgti atsevišķi nacionālie autoceļi – pavēle 463/2020. Ierobežojums neattiecas uz medicīnas preču, pārtikas, degvielas, cietu atkritumu, dzīvu dzīvnieku un ātrbojīgu kravu pārvadājumiem.

Pavēle 463/2020 neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas:

sniedz palīdzību negadījuma vai mehānisku problēmu gadījumā, vai veic ceļu uz turēšanu;

veic pārtikas, medicīnas preču un degvielas piegādes;

cietu atkritumu savākšanu;

dzīvu dzīvnieku pārvadājumus, kā arī ātrbojīgu kravu pārvadājumus (ATP).

Ja ārvalstīs izdotai autovadītāju apliecībai, kura tiek atzītas Spānijas teritorijā, beidzas derīguma termiņš, to drīkst izmantot sešu mēnešu periodā.

Vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti, atsevišķām kravām var piešķirt prioritāru statusu.

No 29. marta līdz 12. aprīlim Spānija ievieš darba un atpūtas laika uzskaites pagaidu atvieglojumus attiecībā uz kravu autovadītājiem Spānijas teritorijā atbilstoši ES regulas 561⁄2006 prasībām:

ikdienas braukšanas laika pagarināšana no 9 līdz 10 stundām divas reizes nedēļā, ja ievēro ikdienas un iknedēļas atpūtas;

divās secīgās nedēļās var izmantot 45 un 24 stundu iknedēļas atpūtas periodus, kompensācija nav nepieciešama;

iknedēļas atpūtas periodu var pavadīt transportlīdzekļa kabīnē, ja tā atbilstoši aprīkota.

Kompetentās iestādes atcēlušas braukšanas ierobežojumus (izņemot Katalonijā un Basku zemē):

nedēļas nogalēs transportlīdzekļiem virs 7,5t;

nedēļas nogalēs un svētku dienās ADR pārvadājumiem;

nedēļas nogalēs un svētku dienās lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem;

visiem ierobežojumiem Katalonijā un Basku zemē.

Visos gadījumos jāievēro obligātie bīstamo kravu pārvadājumu maršruti. Atbrīvojumi spēkā visa ārkārtas stāvokļa laikā.

Licences, atļaujas un visi autovadītāja dokumenti tiek atzīti par derīgiem vēl 70 dienas pēc ārkārtas situācijas beigām. Sīkāka informācija Spānijai, Katalonijai un Basku zemēm.

25. martā tika grozīti dzīvu dzīvnieku pārvadājumu noteikumi:

transportlīdzekļa un autovadītāja dokumentu derīguma termiņš tiek pagarināts par 120 dienā, kuras sāk skaitīt pēc ārkārtas stāvokļa beigām, ja kāds no dokumentiem beidzas pēc 1. marta;

tiek piešķirtas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām attiecībā uz kravu autovadītājiem Spānijas teritorijā atbilstoši ES regulas 561⁄2006 prasībām, ja tiek pārvadāti dzīvi dzīvnieki;

atbrīvojumi tiek piemēroti visā Spānijas teritorijā.

 

Papildināts 18.03.

Šveice: liegta ieceļošana, izņemot Šveices pilsoņus un ārvalstniekus, kuriem Šveicē ir uzturēšanās atļauja, kuriem jābrauc darba jautājumos, tranzītā vai jānodrošina preču piegādes. Pastiprināta kontrole uz robežām ar Itāliju, Franciju, Vāciju un Austriju. Starptautiskie pasažieru pārvadājumi ir apturēti.

Starptautiskie kravu pārvadājumi un kravu pārvadājumi tranzītā ir atļauti.

Mazie robežšķērsošanas punkti ir slēgti, satiksme tiek novirzīta uz lielākajiem robežšķērsošanas punktiem. Slēgto robežkontroles punktu saraksts pieejams šeit.

 

Papildināts 24.03.

Tadžikistāna: kopš 2020. gada janvāra robeža starp Tadžikistānu un Ķīnu–Kulma–Karasu ir slēgta.

No 11. marta Tadžikistāna sāka slēgt robežkontroles punktus ar Afganistānu. Pēdējais robežkontroles punkts (Nizhny-Pyanj) tika slēgts 16. martā. Robežas ar Afganistānu ir slēgtas tikai pasažieru pārvadājumiem, kravu pārvadājumi ir atļauti.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem koronavīrusa izplatība Tadžikistānā nav atklāta, tādēļ robežas starp Tadžikistānu–Uzbekistānu un Tadžikistānu–Kirgizstānu šobrīd darbojas ikdienas režīmā.

Saskaņā ar jaunāko informāciju, kuru sniegusi Tadžikistānas autopārvadātāju asociācija, Tadžikistānā šobrīd tiek piemērota obligātā karantīna visām personām, kuras ierodas no ārvalstīm, ieskaitot kravas transportlīdzekļu vadītājus.

Ārvalstu kravas transportlīdzekļi var iebraukt robežkontroles terminālī, savukārt autovadītājiem – ārvalstu pilsoņiem – tiek nozīmēta karantīna.

Balstoties uz Tadžikistānas veiktajiem pasākumiem, pārvadātājiem tiek rekomendēts sazināties ar kravas saņēmēju Tadžikistānā, lai varētu nodrošināt kravas pārkraušanu uz citu Tadžikistānā reģistrētu transportlīdzekli vai nodrošināt vadītāju – Tadžikistānas pilsoni.

Oficiālā informācija gaidāma tuvākajās dienās.

 

Papildināts 26.03.

Turcija: 23. martā Turcija ieviesusi aizliegto valstu sarakstu:

Angola / Alžīrija / Austrija / Beļģija / Bangladeša / Ķīna / Kanāda / Čehijas Republika / Čada / Kamerūna / Kolumbija / Dānija / Džibuti / Dominikānas Republika / Ēģipte / Ekvadora / Ekvatoriālā Gvineja / Francija / Somija / Vācija / Gvatemala / Ungārija / Irāna / Itālija / Irāka / Īrija / Indija / Kotdivuāra / Jordānija / Kuveita / Kenija / Kosova / Kazahstāna / Libāna / Latvija / Melnkalne / Maroka / Mongolija / Moldova / Mauritānija / NCTR / Norvēģija / Nīderlande / Nigēra / Ziemeļmaķedonija / Nepāla / Omāna / Polija / Filipīnas / Portugāle / Panama / Peru / Dienvidkoreja / Spānija / Zviedrija / Šveice / Saūda Arābija / Slovēnija / Sudāna / Šrilanka / Lielbritānija / Apvienotie Arābu Emirāti / Ukraina / Uzbekistāna / Taivāna / Tunisija.

No 21. marta iepriekšminēto valstu pilsoņiem visas Turcijas robežas ir slēgtas.

No 19. marta pasažieru pārvadājumiem slēgtas sekojošas robežas:

Turcijas un Grieķijas robeža:

Ipsala;

Pazarkule;

Uzunköprü (dzelzceļš).

Turcijas un Bulgārijas robeža:

Kapıkule (sauszeme un dzelzceļš);

Hamzabeyli;

Dereköy.

 

Visi kravas transportlīdzekļu vadītāji, kuri ierodas no iepriekš minētajām valstīm, netiks ielaisti Turcijā. Autovadītāji, kas nav augstākminēto valstu pilsoņi 14 dienas tiks ievietoti karantīnā, kas nodrošināta robežkontroles punktos. Karantīnas periodā transportlīdzekļa vadītājs nevarēs šķērsot Turcijas robežu.

Kravas transportlīdzekļu vadītāji, kuri ir augstākminēto valstu pilsoņi Turcijā, netiks ielaisti.

 

Papildināts 26.03.

Turkmenistāna: sākot ar 17. martu, šķērsojot Uzbekistānas un Turkmenistānā robežu, atbildīgajiem dienestiem jāuzrāda veselības pārbaudes ziņojums. Bez izziņas iebraukšana Turkmenistānā netiks atļauta. Plašāka informācija pieejama šeit.

Sākot ar 24. martu, visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, būs jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

Ārvalstu kravas transportlīdzekļi, kas ieradās Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā pirms 23. marta (ieskaitot), var atstāt piekabes vai puspiekabes tam speciāli paredzētās vietās Turkmenbaši Starptautiskās jūras ostas teritorijā. Turpmāko pārvadājumu pārņem Turkmenistānā reģistrēts uzņēmums. Ārvalstu kravas transportlīdzekļiem ar vadītāju jāpamet Turkmenistāna, izmantojot jūras pārvadājumus.

No 24. marta visas kravas, kas ierodas Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā, ieskaitot tranzītā kravas, var nosūtīt tikai piekabēs vai puspiekabēs bez seglu vilcējiem, autovadītājiem vai personām, kuras pavada kravu.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

 

Papildināts 26.03.

Ukraina: valsts prezidents ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka no 16. marta plkst.00.01 divas nedēļas visiem ārvalstniekiem ir liegta ieceļošana Ukrainā ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnu. Preču pārvadājumi turpināsies.

Robežšķērsošanas punktos tiek nodrošināta kravu pārvadājumu plūsma (ieskaitot tranzīta pārvadājumus). Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Informāciju par slēgtajiem robežšķērsošanas punktiem vai robežkontroles punktiem, kuros ierobežota transportlīdzekļu kustība, var atrast valdības dekrēta pielikumos.

Ņemot vērā, ka Ukraina un kaimiņvalstis ir ieviesušas ierobežojumus valstu robežu šķērsošanai, Ukrainas Valsts robežsardzes dienests ir pulcējis robežšķērsošanas punktu sarakstu, kas turpina darbību starp Ukrainu un kaimiņvalstīm.

Robežšķērsošanas punkti ar Baltkrieviju:

Černihivas reģionā: "Senkivka–Veselivka", "Novi Yarylovichi–Nova Huta", "Slavutich–Komarin";

Kijevas reģionā: "Wilcha–Alexandrovka";

Zhytomyr reģionā: "Vystupovichi–Nova Rudnya";

Rivne reģions: "Gorodishche–Verkhny Terebezhiv", "Pretendenti–Nevel";

Volīnas reģionā: "Dolsk–Mokhro", "Domanove–Mokran", "Pulemets–Tomashivka".

Robežšķērsošanas punkti ar Poliju:

Ļvovas reģionā: "Rava–Ruska–Grebenne" un "Krakovets–Korchova";

Volīnas reģionā: "Yagodin–Dorohusk".

Robežšķērsošanas punkti ar Slovākiju:

Transkarpatu reģionā: "Mazā Berezniy–Ublya", "Uzhgorod–Cherry–German".

Robežšķērsošanas punkti ar Ungāriju:

Transkarpatijas reģionā: "Luzhanka–Beregshuran", "Vilok–Tisabech", "Kosino–Barabash", "Bell–Lony" un "Chop (Tisa) Zakhon".

Robežšķērsošanas punkti ar Rumāniju:

Aizkarpatu reģions: "Dyakovo–Halmeu";

Čerņivci reģionā: "Porubne–Siret".

Robežšķērsošanas punkti ar Moldovu:

Odesas reģionā: "Palanka–Beacons–Convenient" "Starokozache–Tudor", "Reni–Giurgiulesti", “Tabaki–Mirne”;

Vinnā ytsia reģions: "Mogilev–Podilskyi–Otach";

Chernivtsi reģionā: "Rossoshany–Brichen", "Mamaliga–Kriv".

Robežšķērsošanas punkti ar Krieviju:

Harkovas reģionā: "Chugunovka–Verigovka", "Pletenivka–Shebekino", "Goptivka–Nekhoteevka";

Sumju reģionā: "Greater Pysarivka–Grayvoron", "Yunakivka–Sudzha", "Bachevsk–Trostrebne", "Katerynivka–Krupets";

Černišovas reģionā: "Gremyach–Pogar", "Senkovka–Novy Jurkoviči;

Luganskas reģionā: “Milove–Chertkovo", "Prosyane–Buhayivka”, "Tanyushivka–Rovenky".

Avots: Ukrainas valsts robežapsardzes dienesti, AsMAP–Ukraina

 

Papildināts 23.03.

Ungārija: slēdz robežas, sākot ar 17. martu.

Kravu pārvadājumi ir atļauti atbilstoši sekojošām norādēm:

preču pārvadājumiem, kas ierodas Ungārijā vai dodas virzienā no Ungārijas, kā arī iesāktiem tranzīta pārvadājumiem, ir atļauts šķērsot valsts robežu un turpināt ceļojumu bez ierobežojumiem, izmantojot tam paredzētos robežkontroles punktus vai tranzīta koridorus;

jebkurš transportlīdzeklis, kuru vada autovadītājs, kurš nav Ungārijas pilsonis un kurš veic pārvadājumu no Itālijas uz Ungāriju, valstī varēs iebraukt, izmantojot speciālu humanitāro koridoru, kas izveidoti uz Horvātijas, Slovākijas un Austrijas robežām.

SVARĪGI: transportlīdzekļus drīkst apturēt tam paredzētās atpūtas pieturvietās vai degvielas uzpildes stacijās.

Autovadītāji, kuri nav Ungārijas pilsoņi, valstī var iebraukt, izmantojot tam paredzētus robežkontroles punktus vai tranzīta koridorus.

Atbilstoši Ungārijas valdības lēmumam ārvalstu autovadītāji, kuri ierodas no Itālijas, varēs preci piegādāt iekraušanas/izkraušanas vietā un pamest valsti, izmantojot vienu no zilajiem koridoriem.

Praksē ārvalstu autovadītāji, kuri ierodas no Itālijas (arī gadījumā, ja Itālija šķērsota tranzītā), Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas un Izraēlas, tiek ielaisti Ungārijā, taču atsevišķos robežkontroles punktos vadītājam tiks izsniegts lēmums, kurā norādīts, ka kravas iekraušanas/izkraušanas vietā 14 dienas jāpavada karantīnā. Autovadītājs varēs pamest karantīnas vietu, ja:

autovadītāja veselības stāvoklis ir piemērots transportlīdzekļa vadīšanai;

nav infekcijas pazīmju;

iekraušanas vietas atbildīgā persona uzskata, ka autovadītājs var pamest zonu.

Ievērojot augstākminētos nosacījumus, atbildīgā Ungārijas epidemioloģiskā iestāde sadarbībā ar iekraušanas/izkraušanas vietas vadību var pieņemt lēmumu par karantīnas atcelšanu.

Ja robežkontroles punktā autovadītājam netiek izsniegts karantīnas lēmums, autovadītājs var turpināt pārvadājumus, jo karantīnas prasības netiek attiecinātas.

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar atbilstošu aizsardzības aprīkojumu (cimdiem, maskām) un dezinfekcijas līdzekli. Kontakts ar vadītāju ir atļauts, tikai ievērojot atbilstošus aizsardzības pasākumus. Pēc katras lietošanas reizes ir jāmaina vienreizējie cimdi. Veicot darbības ar transporta dokumentiem, starp autovadītāju un saņēmēju nedrīkst notikt fizisks kontakts. Autovadītājam nav jāpiedalās iekraušanas operācijās – ieteicams uzturēties transportlīdzekļa salonā. Pēc iekraušanas vadītājam jāpārliecinās, ka krava ir droši nostiprināta. Autovadītājam regulāri jādezinficē instrumentu panelis un aprīkojums, kuram pieskārusies trešā persona.

Pārvadājumiem atļautie maršruti.

Ungārijā tiek nodrošināts pagaidu atbrīvojums, no braukšanas ierobežojumiem, kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5t.

Atbildīgā Ungārijas iestāde no 21. marta līdz 19. aprīlim izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti:

ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;

nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 65 stundas;

kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 105 stundas;

pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums;

ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām;

iknedēļas atpūtas laiks samazināts no 45 stundām uz 24 stundām. Kompensēšana nav nepieciešama;

iknedēļas atpūtas perioda atlikšana līdz septiņiem 24 stundu periodiem.

Oficiāla informācija pieejama: http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama Ungārijas autopārvadātāju asociācijas sagatavotajā materiālā.

 

Papildināts 26.03.

Uzbekistāna: 16. martā tiek pārtraukta gaisa un autoceļu satiksme ar trešajām valstīm. Dzelzceļa pārvadājumi tiks slēgti 3 dienu laikā.

Saskaņā ar Uzbekistānas muitas sniegto informāciju ierobežojumi neattiecas uz kravu pārvadājumiem, kas tiek veikti pa autoceļiem, dzelzceļu, jūru, iekšējiem ūdensceļiem un gaisu. Pārvadātājiem jāņem vērā, ka uz Kazahstānas un Uzbekistānas robežas ir apgrūtināta satiksme saistībā ar Kazahstānas ieviestajiem ierobežojumiem.

24. martā situāciju uz Uzbekistānas–Kazahstānas robežas stabilizējusies.

Pārvadātāji tiek lūgti izmantot sekojošus robežkontroles punktus uz Uzbekistānas un Kazahstānas robežas:

Kaplanbek(Turkestan reģions);

Kazygurt (Turkestan reģions);

Tazhen (Mangistau reģions).

 

Papildināts 27.03.

Vācija: no 14. marta noteikti papildu piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai. Vācija no 16. marta plkst.8.00 ievieš pastiprinātu robežas kontroli ar Franciju, Austriju un Šveici, Luksemburgu un Dāniju. Pilns robežšķērsošanas punktu saraksts pieejams šeit.

Šīs personu grupas var turpināt ieceļot Vācijas teritorijā, izmantojot robežas ar Austriju, Šveici, Franciju, Luksemburgu un Dāniju:

Vācijas pilsoņi;

Vācijas uzturēšanās atļaujas turētāji;

personas ar deklarēto dzīvesvietu Vācijā un citi.

Kravu pārvadājumi ar iepriekš minētajām valstīm ir atļauti.

Sīkāka informācija Vācu valodā pieejama šeit un šeit.

Balstoties uz BAG sniegto informāciju, Vācijā tiek atsauktas kabotāžas prasības ārvalstīs reģistrētiem pārvadātājiem, ja:

pārvadā sadzīves preces, īpaši pārtiku, no izgatavotāja līdz noliktavām, kā arī no noliktavām līdz mazumtirgotājiem;

pārvadā medicīniskus izstrādājumus, kas saistīti ar SARS-CoV-2 pandēmijas kontroli (īpaši analīzēm paredzēti produkti un izstrādājumi, personīgās aizsardzības līdzekļi, kas saistīts ar aizsardzību no vīrusa, kā arī dezinfekcijas līdzekļi) vai degviela.

Transportlīdzeklī jāatrodas dokumentiem atbilstoši § 7. (1) No. 3 GüKG, kā arī līguma kopijai, kas noslēgta starp klientu un pārvadātāju.

Stāvoklis atpūtas un apkalpes zonās uz Vācijas automaģistrālēm:

Atpūtas un apkalpošanas zonās, kuras pārvalda TANK & RAST grupa, SANIFAIR sanitāro mezglu izmantošana no 17. marta ir bez maksas ar mērķi nodrošināt autovadītājiem piekļuvi roku higiēnas nodrošināšanas līdzekļiem. Par bezmaksas piekļuves kārtību SANIFAIR sanitārajām telpām informē īpašas zīmes.

TANK & RAST ir arī paziņojuši, ka netraucēti darbosies ne tikai degvielas uzpildes stacijas, bet arī piesaistītie mazumtirdzniecības veikali.

Problēmjautājumos ar TANK & RAST grupas uzņēmumiem autovadītāji tiek aicināti zvanīt 8009555777 vai rakstīt e-pasta adresi: kundenservice@tank.rast.de.

Lai atvieglotu situāciju krīzes laikā, Vācijas federālā valdība ir lūgusi federālajām zemēm atsaukt kravas automašīnu braukšanas ierobežojumus sestdienās un svētdienās. Atvieglojumu saraksts pieejams šeit.

Federālā līmenī paziņots par darba un atpūtas laika uzskaites pagaidu atvieglojumu ieviešanu attiecībā uz kravu autovadītājiem atbilstoši ES regulas 561⁄2006 prasībām. Izņēmumi spēkā līdz 17. aprīlim un attiecas uz 14. panta 2. daļu:

pagarināt ikdienas braukšanas laiku līdz pieciem 10 stundu periodiem;

iespēja izmantot divus secīgus saīsinātos iknedēļas atpūtas periodus četru nedēļu periodā.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 16.03.

Ziemeļmaķedonija: kravu pārvadājumi ir atļauti. Darbojas Bogorodica (robeža ar Grieķiju), Kafasan (robeža ar Albāniju), Tabanovce (robeža ar Serbiju), Deve Bair  (robeža ar Bulgāriju) un Blace (robeža ar Kosovu) robežkontroles punkti.

 

Papildināts 18.03.

Zviedrija: valdība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un novērstu koronavīrusa (COVID-19) izplatīšanos. Šie pasākumi neietekmē kravas pārvadājumus Zviedrijas iekšienē, uz un no Zviedrijas.

16. martā Zviedrijas transporta aģentūra paziņoja par darba un atpūtas laika uzskaites pagaidu atvieglojumu ieviešanu attiecībā uz kravu autovadītājiem atbilstoši ES regulas 561⁄2006 prasībām. Izņēmumi spēkā no 16. marta līdz 14. aprīlim un attiecas uz ikdienas atpūtas laiku (minumus 9h), iknedēļas atpūtas laiku (minimums 24h) un braukšanas laiku, ja ik pēc 4,5h tiek nodrošināta atpūta. Izņēmumi spēka 30 dienas no pieņemšanas brīža, ja netiek apdraudēt drošība uz ceļiem.