ADR apliecība

01.05.2019

ADR Apliecība ir dokuments, kas nepieciešama, pārvadājot kravas, kas saskaņā ar Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) tiek uzskatītas par bīstamām kravām. Bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību Latvijā nosaka Ministru kabineta 2005. gada 6. septembra noteikumi Nr.674 “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi”.

Bīstamo kravu iedalījums klasēs:

1. klase - sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi
2. klase – saspiesta, šķidrināta un spiediena ietekmē izšķīdināta gāze
3. klase – viegli uzliesmojoši šķidrumi
4.1. klase - viegli uzliesmojošas cietas vielas
4.2. klase - pašuzliesmojošas vielas
4.3. klase - vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes
5.1. klase - oksidējošas vielas
5.2. klase - organiskie peroksīdi
6.1. klase - indīgas vielas
6.2. klase – dzīvnieku pārstrādes blakusprodukti un infekciozas vielas
7. klase - radioaktīvi materiāli
8. klase - korozīvas vielas
9. klase - pārējās bīstamās vielas